Interne trainingen

Maatwerk

De interne trainingen geven wij in gezamenlijk overleg vorm. Allereerst houden wij een uitgebreide en zorgvuldige intake, waarbij wij een inventarisatie maken van de vraagstelling en het doel. Met elkaar stellen wij vast wat goed gaat en wat de verbeterpunten zijn. Vervolgens werken wij de gewenste aanpak uit in een trainingsprogramma op maat.

Daarmee zetten wij de route naar het doel uit en maken wij concrete afspraken over de voortgang. Op die manier kunnen wij tijdig bijsturen en verzekeren wij dat het geleerde binnen de onderneming ook een structurele plaats krijgt. De interne coaching maakt integraal onderdeel uit van het beheersen en initiëren van de gewenste veranderingen.

Aanpak

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat de visie van de directie op de ontwikkeling van de onderneming centraal staat. Wij geloven in een top-down aanpak met een actieve betrokkenheid van de directie en het management.

Meetinstrumenten

Floreo maakt gebruik van 3 meetinstrumenten: de Floreo Metiro 360° feedback, het Talenten Motivatie Assessment en Spiral Drives. Deze geven inzicht in competenties, talenten, gedrag en persoonlijke drijfveren.

Gedragsverandering

Attitude en gedragsverandering staan centraal in de trainingen van Floreo. Wij maken de trainingsdeelnemers bewust van de impact van hun eigen gedrag op anderen en reiken hen handvatten aan om een verandering te creëren.

Case: Alliance Automotive Group Benelux

Floreo en Alliance, een goed stel samen. Trainingen met impact en aantoonbaar resultaat!

Case: Quik’s Quality Potatoes

Een speerpunt voor Quik’s is het beter ontwikkelen van leiderschapscultuur in directie, management en op de werkvloer, waarbij wij natuurlijk vasthouden aan de kernwaarden van ons familiebedrijf.

Meer weten?

Business support

Met plezier en oprechte betrokkenheid zorgt Heleen voor een optimale ondersteuning van de klanten, deelnemers, trainers en coach. Ontzorgen, coördineren en meedenken zijn daarbij sleutelwoorden.

Benieuwd wat Floreo voor jou kan betekenen? Neem contact op met Heleen voor meer informatie over de trainingen of voor het plannen van een kennismakingsgesprek.

Op maandag, dinsdag en donderdag is Heleen bereikbaar van 9.00 tot 17.30 uur. Uiteraard kun je ook rechtstreeks contact opnemen met Harry Thijssen via 06 290 310 90.