Interne trainingen

Maatwerk

De interne trainingen geven wij in gezamenlijk overleg vorm. Allereerst houden wij een uitgebreide en zorgvuldige intake, waarbij wij een inventarisatie maken van de vraagstelling en het doel. Met elkaar stellen wij vast wat goed gaat en wat de verbeterpunten zijn. Vervolgens werken wij de gewenste aanpak uit in een trainingsprogramma op maat.

Daarmee zetten wij de route naar het doel uit en maken wij concrete afspraken over de voortgang. Op die manier kunnen wij tijdig bijsturen en verzekeren wij dat het geleerde binnen de onderneming ook een structurele plaats krijgt. De interne coaching maakt integraal onderdeel uit van het beheersen en initiëren van de gewenste veranderingen.

Aanpak

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat de visie van de directie op de ontwikkeling van de onderneming centraal staat. Wij geloven in een top-down aanpak met een actieve betrokkenheid van de directie en het management.

Meetinstrumenten

Floreo maakt gebruik van 3 meetinstrumenten: de Floreo Metiro 360° feedback, het Talenten Motivatie Assessment en WaardenManagement. Deze geven inzicht in competenties, talenten, gedrag en persoonlijke drijfveren.

Gedragsverandering

Attitude en gedragsverandering staan centraal in de trainingen van Floreo. Wij maken de trainingsdeelnemers bewust van de impact van hun eigen gedrag op anderen en reiken hen handvatten aan om een verandering te creëren.

Case: Stern

De training van Floreo heeft zichtbaar impact binnen onze organisatie, is positief ontvangen en houdt ons ook na afloop gefocust.

Case: NEH

Ontzorgen is binnen de dienstverlening van NEH een sleutelwoord. De gedragstrainingen van Floreo zijn hierbij ondersteunend.

Meer weten?

Business support

Als professionals zijn wij jou graag van dienst. Wij zorgen met plezier en oprechte betrokkenheid voor een optimale ondersteuning van de klanten en de trainers.

Benieuwd wat business support voor jou kan betekenen? Neem contact op met Corine of Heleen voor meer informatie over de trainingen van Floreo of voor het plannen van een kennismakingsgesprek met één van onze trainers.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.