Klantvisie centraal

Kenmerkend voor onze werkwijze is dat de visie van de directie op de ontwikkeling van de onderneming centraal staat. Waarom kiezen wij voor deze aanpak? De directie kent de onderneming en de markt waarin deze opereert het beste.

Top-down aanpak

Bij onze aanpak stellen wij als randvoorwaarde een grote en actieve betrokkenheid van de directie en het management. Doel van deze top-down aanpak is veranderingen te realiseren die door de hele onderneming worden gedragen. Daarmee krijgen veranderingen een structurele plaats binnen de cultuur van de onderneming.

Interne coachrol

Zowel voor, tijdens als na de training vervult de directeur of manager een cruciale rol als coach. Een belangrijk element in de directie- en managementtraining is dan ook het in de praktijk brengen en oefenen van coachingsvaardigheden. Ook wordt coachingsgedrag en het versterken van inzicht in de rol als coach getraind.

Als onderdeel van de top-down aanpak en om de gewenste veranderingen te borgen, kunnen wij naast training individuele coaching op maat verzorgen. Meer informatie hierover vind je op de pagina coaching.

Eigen verantwoordelijkheid

De deelnemers zijn voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk voor het realiseren van de trainingsdoelen. De trainers stimuleren en faciliteren dit proces. Zij werken vanuit de gedachte dat de training pas succesvol is als de deelnemers succesvol zijn.

Praktijkgericht

Onze trainingen zijn praktisch van aard. Tachtig procent van de trainingstijd is ‘doen’. Daarbij zijn de oefeningen en opdrachten afgestemd op de werksituatie van de deelnemers. De periodes tussen de trainingsdagen worden gebruikt om het geleerde actief toe te passen in de dagelijkse praktijk.