Floreo Metiro 360° feedback

De Floreo Metiro 360° is een feedbackinstrument voor het beoordelen en ontwikkelen van competenties van trainingsdeelnemers. Bij deze methode wordt gebruikgemaakt van 8 à 10 feedbackgevers/beoordelaars. Dit zijn mensen uit de directe (werk-)omgeving van de kandidaat die een goed beeld hebben van zijn functioneren. Voorbeelden van feedbackgevers zijn collega’s, direct leidinggevenden, medewerkers, klanten en leveranciers. De kandidaat beoordeelt ook zijn eigen functioneren. Hierdoor kan hij zijn eigen beeld toetsen aan dat van de overige feedbackgevers.

De Floreo Metiro 360° feedback is een uitstekend hulpmiddel om vast te stellen waar iemand staat en wat hij kan veranderen in zijn gedrag om tot betere prestaties te komen. De training en de trainer helpen de kandidaat vervolgens om deze gedragsverandering tot stand te brengen. Dit meetinstrument wordt zowel bij open als bij interne trainingen ingezet.

Talenten Motivatie Assessment (TMA) 

Dit is een ontwikkelingsgericht meetinstrument dat de talenten, drijfveren en het gedrag van mensen op een systematische en objectieve manier in kaart brengt. Het is een meting waarbij de kandidaat gevraagd wordt door middel van diverse vergelijkingen en stellingen een beeld te geven van zijn voorkeuren.

Aan de hand van deze meting ontstaat een blauwdruk van de persoonlijkheid van de kandidaat. In een persoonlijk coachgesprek wordt vastgesteld waar zijn sterke punten en talenten liggen in relatie tot zijn functie. En hoe hij deze talenten optimaal kan inzetten om tot betere resultaten te komen. Tevens wordt besproken waar kansen liggen om latente talenten en kwaliteiten verder te ontwikkelen en welk gedrag daarvoor nodig is.

Elk coachgesprek op basis van een TMA wordt afgerond met een aantal concrete afspraken en acties voor de kandidaat.

Spiral Drives

Spiral Drives is gebaseerd op onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Clare Graves. Hij onderscheidt 7 verschillende drijfveren die wij als mensheid hebben gevormd om succesvol te kunnen (over)leven. Ieder mens laat in verschillende situaties andere kanten van zichzelf zien. Spiral Drives geeft inzicht in deze persoonlijke drijfveren en het effect hiervan. Daarmee brengt de methodiek het unieke van ieder mens in kaart, aangeduid met 7 kleuren.

DrijfverenDNA
Je vult in ± 30 minuten een online vragenlijst in vanuit jouw actuele werkcontext. Hieruit volgt jouw individueel drijfverenDNA Plus, de verzameling van al jouw drijfveren met jouw persoonlijke voorkeuren. Het rapport bevat 5 grafieken met informatie over jouw voorkeur, weerstand, energiebalans, huidige werkcontext ‘IST’ en gewenste werkcontext ‘SOLL’. Deze laatste twee geven weer hoe jij de cultuur van jouw team of organisatie ervaart. Jouw drijfverenDNA Plus laat zien vanuit welke drijfveren je in actie komt. Het dient als kompas om de richting en stappen te bepalen in jouw ontwikkeling. Je wordt je bewust van de sturing achter al jouw denken, voelen en handelen.

Op basis van individuele profielen kunnen wij ook jouw team of onderneming in kaart brengen. Wat zijn jullie kwaliteiten en aandachtspunten? Hoe zit het met de cultuur? Versterken jullie elkaar? Hebben jullie in huis wat nodig is om de doelen van morgen te realiseren?