Een onderneming floreert wanneer haar medewerkers floreren.

Het succes van een onderneming wordt bepaald door het persoonlijke succes van de mensen die er werken. Succesvolle mensen zijn mensen met een positieve instelling die eigen initiatieven ontplooien, probleemoplossend werken en denken en handelen als eigenaar. De meeste ondernemingen hebben zulke mensen in huis.

Waar het om gaat, is het samenbrengen van al deze kwaliteiten, kennis, ervaring en energie en dit te vertalen naar effectief en resultaatgericht gedrag.

Attitude en gedragsverandering staan centraal in onze trainingen. Wij brengen jou en/of de mensen in jouw onderneming in beweging. Wij stimuleren trainingsdeelnemers naar zichzelf te kijken en hun eigen talenten en beperkingen te ontdekken. Ook maken wij hen bewust van de impact van hun eigen gedrag op anderen en reiken hen handvatten aan om een verandering te creëren.

Floreo werkt hierbij vanuit 5 kernwaarden:

  • Integriteit
  • Kwaliteit
  • Respect
  • Leiderschap
  • Genieten