Als veelzijdige zorginstelling biedt ZorgAccent in haar werkgebied Noord West Twente & Salland dag en nacht verzorging, verpleging en begeleiding, bij mensen thuis of in een van onze woonzorglocaties. Om onze cliënten en bewoners zo goed en persoonlijk mogelijke zorg te bieden, werken onze medewerkers in zelfsturende teams.

ZorgAccent heeft als ondertitel bij haar naam opgenomen: Denkt in mogelijkheden. Dit staat ervoor dat wij samen met de zorgvragers en hun naasten zoeken naar de optimale oplossingen. Wij beschouwen een situatie niet als een gegeven. Wij bekijken deze altijd vanuit het besef dat elke situatie uniek is en met oprechte interesse omdat iedere persoon die zorg of begeleiding nodig heeft anders is. Wat bij de ene persoon wél werkt, werkt bij een ander niet. Wij bedenken oplossingen en nemen initiatief.

Het denken in mogelijkheden voor onze cliënten en bewoners en het ondersteunen van de 160 zelfsturende zorgteams vraagt veel van de bedrijfsvoering van ZorgAccent. Wij hebben Floreo gevraagd om ons te helpen. De centrale vraag is: hoe bied je optimale klantgerichtheid aan zelfsturende zorgteams, zonder je eigen professionaliteit uit het oog te verliezen. Gekozen is voor een integrale aanpak van de training; op alle niveaus zijn Floreo-trainingen gevolgd. Professionals, ondersteuners en directie. Door deze integrale aanpak, inclusief individuele interne coaching en borging, zijn deze ondersteunende teams dichter bij elkaar gekomen en is de passie voor de zorg teruggekeerd. Zorgteams voelen zich beter ondersteund en ondersteunende professionals voelen zich weer van waarde. Dat voelt een stuk prettiger!

Wouter Versteeg
Directeur bedrijfsvoering