Omdat wij in 2017 met een relatief nieuw MT zijn gestart, voelden wij een sterke behoefte om met dit team in training te gaan.

De opzet van de Floreo trainingen geeft veel ruimte voor het oefenen in de praktijk. De trainingsdagen zijn goed verdeeld door het jaar heen, waardoor er ruim voldoende tijd is om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de opgedane kennis.

Ik vind dan ook dat het accent van de training echt ligt in de periodes tussen de trainingsdagen. Dit wordt versterkt doordat je aan het begin van elke trainingsdag een praktijkverslag presenteert: wat heb ik geleerd en hoe heb ik dit toegepast? Het mooie aan de praktijkverslagen is de ontwikkeling, de kwetsbaarheid en de durf die ik zie bij mijn collega’s/medetrainees!

Ilse de Haan
Manager M&O